Изложбена зала "Байер"

1 ул. "Лубор Байер" Стара Загора

Заведи ме там

Изложбена зала "Байер" е залата на Съюза на българските художници в Стара Загора.