Парк “Бедечка”(Парк Загорка)

Стара Загора

Заведи ме там

    Паркът заема площ от 1060 дка, залесен е от 1958 г. В него се намира “Старият чинар”, на възраст около 500 г., обявен за природна забележителност. През парка протича река Бедечка, дълга 34 км, ляв приток на Съзлийка.