МЦ Трета поликлиника

86 бул. „Свети Патриарх Евтимий“ Стара Загора

Заведи ме там

МЦ "Трета поликлиника" работи по договор с НЗОК и със следните доброволни здравноосигурителни фондове, регистрирани в Република България: ДОВЕРИЕ АД, БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД, ДЗИ ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ АД, БУЛСТРАД, ТОКУДА ЗОФ, ФИ-ХЕЛТ, ЗК УНИКА АД, ЕВРОИНС ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ ЕАД.

КАБИНЕТИ:
* АГ-кабинет
* Хирургичен кабинет
* Ортопедичен кабинет
* УНГ-кабинет
* Очни болести
* Гастроентерологичен кабинет
* Ендокринологичен кабинет
* Кабинет Съдова хирургия
* Кабинет Нервни болести
* Кабинет Психично здраве
* Кардиологичен кабинет
* Пулмологичен кабинет
* Нефрологичен кабинет
* Ревматологичен кабинет

Работното време на медицинския център е от 07.30 до 19.30 часа, събота от 9.00 до 13.00 часа.
В медицинския център работи и дежурен диагностично-консултативен кабинет от 19.30 до 07.30 часа, а в почивните дни - денонощно.

ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ: + 359 42 98 89 99