Back to the list

Медицински център„Сано“

154 бул. „Свети Патриарх Евтимий“ Стара Загора

Заведи ме там

Медицинският център „Сано” работи с пациенти с директно заплащане. Има сключени договори с НЗОК и със здравносигурителни компании и фирми, като пациентите се лекуват без директно заплащане, съгласно сключените договори.   В него работят над 20 лекари –специалисти от 17 различни области на медицината: Съдова хирургия;  Хирургия;  Урология; Ортопедия и травматологияПластично-възстановителна хирургия;  Клинична алергология; Кожни и венерични болести;   Вътрешни болести;    Кардиология;   Детска неврология; Нервни болести; Ендокринология и болести на обмяната; Анестезиология и реанимация; Професионални заболявания; Акушерство и гинеколоколия;  Онкология и Хомеопатия.