МБАЛ НИАМЕД

29 ул. „Стефан Стамболов“ Стара Загора

Заведи ме там

Пациентките на АГ отделението имат възможност за оперативно или нормално раждане, и могат да се възползват от обезболяване на раждането. В Акушеро-геникологично отделение на "НиаМед" се извършва пълен обем гинекологични операции, включително пластични корекции на влагалище и външни полови органи. Отделението по хирургия, разположено на цял етаж в болницата, разполага със собствена операционна зала, оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура и сектор за активно следоперативно наблюдение.
В новия Сектор по Образна диагностика се извършват иригографии, урографии, салпингографии с осигурена анестезия (обезболяване) по желание на пациента. Секторът работи по договор с РЗОК.

Медицински Център “НиаМед” ЕООД предлага следните кабинети:
Акушеро-гинекологичен; Женска консултация;  Хирургичен, Консултативен, включително преданестезиологична консултация, както и установяване и проследяване на бременността; Образно-диагностичен кабинет, включващ рентгеноскопичен и графичен апарат PHILIPS и модерен 4D ехограф.
 В МЦ "НиаМед" има модерна клинична лаборатория, в която се изработват всички видове анализи: хематологични, хемостазиологични, клинико-химични, уринен анализ, кръвно-газов анализ, електролити, имунологични, високо специализирани (гликиран хемоглобин, миклоалбумин и др.) В лабораторията се изработва обикновена и разширена спермограма.