МБАЛ „Професор доктор Стоян Киркович“

2 ул. „Генерал Столетов“ Стара Загора

Заведи ме там

Лечебното заведение извършва диагностика и лечение на остри и хронично изострени заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции по следните медицински специалности:                                                                                                                                                                                            • вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, неврология, неврохирургия, урология, анестезиология и интензивно лечение, очни болести, УНГ болести, инфекциозни болести, хемодиализа, физикална терапия и рехабилитация, родилна помощ.

Изследвания в областта на образната диагностика:
• Конвенционална рентгенография, интервенционална кардиология, Компютърна томография, ултразвукова образна диагностика. Приема за изследвания и лечение пациенти съгласно нормативните изисквания.