Медицински център "Св. Лука"

88 ул. „Стефан Караджа“ Стара Загора

Заведи ме там

В МЦ "Свети Лука" работят над 20 висококвалифицирани лекари специалисти в различни области на медицината: Вътрешни болести; Кардиология; Гастроентерология; Пулмология; Психиатрия; Ортопедия и Травматология; Хирургия; Очни болести; Неврология; Физиотерапия и рехабилитация; Спортна медицина; Ендокринология; Ревматология;  Микробиология.
Извършват се голям набор от клинико-диагностични, функционални и лабораторни изследвания. Добре развита е физикалната и рехабилитационна медицина, предлагаща съвременни методи за възстановяване след заболяване и инциденти. Медицинският център работи с НЗОК, с повечето Доброволни здравноосигурителни фондове.