Медицински център "Св. Пантелеймон"

58 ул. „Петко Р. Славейков“ Стара Загора

Заведи ме там

Лекари-специалисти:

• Извършват диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика;

• Предписват лабораторни и други изследвания;

• Предписват извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;

• Извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи ;

• Предписват лекарства, превързочни материали и медицински пособия;

• Предписват обема, вида домашни грижи и помощ за болни;

• Извършват експертиза на временна нетрудоспособност;

• Издават документи, свързани с дейността им;

• Насочват пациентите за консултативна и болнична помощ;

• Лекуват болния и в дома му, когато състоянието му налага това;

• Хоспитализират пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента.