АГ център Live

Стара Загора, ул. ”Св. Княз Борис” 87

Заведи ме там

Работно време: 
от понеделник до четвъртък от 9.30 до 12.30 ч.
от понеделник до петък от 15 до 19.30 ч.

ДЕЙНОСТИ:

Акушерство

* диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност;

* консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период;

* преценка за начина на раждане към термина на бременността;

* пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2d, 3d и 4d;

* ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, ностна костица и други показатели;

* комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 11- 14 г.с;

* ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология;

* комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 15 - 20 г.с;

* фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в 22 - 24 г.с;

* оценка на физиологията на плода и скрининг за плацентарна недостатъчност.

Гинекология

* цитонамазка - скрининг на предракови изменения на маточната шийка;

* колпоскопия - колпоскопски преглед при т.н. "раничка" на маточната шийка, диакностика на доброкачествени, предракови и злокачествени заболявания на маточната шийка и съответно лечение чрез медикаменти, електрокоагулация и оперативни методи;

* тестуване и типизиране на hpv (човешки папиломен вирус);

* микробиологично изследване при цервико-вагинални инфекции;

* диагностика и лечение на полово предавани заболявания;

* съвременни изследвания при съмнения за хламидиална инфекция / pcr тест /;

* хистологично изследване на измененията на маточната шийка и външните полови органи (прицелна биопсия);

* деструктивно лечение на предраковите изменения на маточната шийка;

* диагностика и лечение на менструални разстойства;

* менопаузални разстройства;

* предменструален синдром;

* ехографска диагностика на болестите на маточното тяло и аднексите (яйчниците и маточните тръби);

* семейно планиране, хормонална контрацепция и хормонозаместителна терапия;

* изследвания и подготовка на документи за ин-витро;

* поставяне и отстраняване на спирали.