Комплексен онкологичен център - Стара Загора

Стара Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович” 15

Заведи ме там

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД работи от 23.11.2015г. по „Национална програма за превенция на хронични незаразни болести “ 2014-2020, като извършва скринингови прегледи и  изследвания за :

- Рак на маточна шийка

- Рак на млечна жлеза